Compensatie van natuur bij aanleg asfalt blijft nodig