Grootschalige werkzaamheden aan snelwegen weer van start – najaar 2013