Meer asfaltbeton is niet altijd de oplossing voor verkeersproblemen